Kombinovaný detektor CO, hořlavých a výbušných plynů SAFE 808COM

Kombinovaný detektor hořlavých a výbušných plynů SAFE-808COM s bateriovým zálohováním, digitálním displejem, pamětí posledního poplachu a unikátní funkcí hlasového varování v českém jazyce. Detektor hořlavých plynů - měřící zařízení - Model SAFE 808COM.

49,80 €41,50 € bez DPH
Dostupné
 • Detektor hořlavých plynů - Měřící zařízení - Model SAFE 808COM

  Tento výrobek je chytrým detektorem s hlasovým varováním určeným k indikaci úniku oxidu uhelnatého a všech běžně se vyskytujících výbušných plynů v domácnostech (zemní plyn, metan, propan, butan) a v obytných prostorách bez významného nebezpečí. Zařízení se ideálně hodí pro detekci plynu ze všech domácích plynových spotřebičů, plynových kotlů a indikuje únik hořlavého plynu používaného k vytápění, vaření či ohřívání.

  SAFE 808COM je vybaven dvěma nezávislými senzory, které nevyžadují další kalibrace nebo testovacím tlačítkem TEST, pro spuštění funkce, která zařízení umožňuje ověření provozuschopnosti vnitřních obvodů pomocí automatického monitorovacího systému účinnosti.

  Zařízení vyniká svou stabilitou měření, vysokou citlivostí, dlouhou životností a kompaktními rozměry. Přístroj je řízen mikroprocesorem a signalizuje únik CO a plynu jak opticky, tak akusticky prostřednictvím bzučáku o síle 85 dB.

  Pokud detektor zjistí nebezpečí, spustí zařízení akustickou signalizaci bzučáku doprovázenou problikáváním červené LED signálky „POPLACH“ a hlasovou výstrahou „Prosím pozor, únik oxidu uhelnatého!" nebo „Prosím pozor, únik plynu!". S tímto varovným hlášením zobrazí současně displej detektoru aktuální naměřenou hodnotu.

  Tento kombinovaný hlásič CO, hořlavých a výbušných plynů chrání Vás a Vaši rodinu před dvěma nebezpečnými hrozbami současně.

  Zařízení je napájeno ze sítě 230V / AC se záložní NiMH baterie 9V pro případ výpadku proudu v elektrické síti (baterie není součástí balení).

  Funkce test
  Zařízení je vybaveno funkcí test, která slouží k umělému simulování přítomnosti CO nebo plynu a umožňuje ověření provozuschopnosti vnitřních obvodů prostřednictvím automatického monitorovacího systému účinnosti.

  LCD displej
  Zobrazuje nejen aktuální hodnoty CO a hořlavého plynu, ale také další doplňující informace jako je kapacita záložní baterie prostřednictvím sloupcového grafu, připojení k síti atd. Podsvětlený LCD displej umožňuje rozeznávání a porovnávání nízkých a vysokých hodnot potenciálního nebezpečí.

  Funkce hlasového varování
  Akustický signál sirény poplachu je doprovázen lidským hlasem (v českém jazyce) informujícím o zjištěném nebezpečí „Prosím pozor, únik oxidu uhelnatého!" nebo „Prosím pozor, únik plynu!".

  Kam nainstalovat detektor
  Kombinované hlásiče oxidu uhelnatého, hořlavých a výbušných plynů instalujeme do místností s potenciálním výskytem CO nebo únikem plynu (koupelny, plynové kotelny, kuchyně, místnosti s wavkami, karmou, přímotopy, teplomety atd.).

  Základním kritériem pro správné umístění detektoru je identifikace plynu, tedy zdali budeme detekovat lehký plyn (stoupá vzhůru ke stropu) nebo těžký plyn (klesá k podlaze).

  Podle tohoto kritéria budeme volit místo instalace. Detektor plynu instalujeme vždy na stěnu a to dle typu detekovaného plynu buď pod strop (cca 15-30 cm) nebo nad podlahu (cca 15-30 cm), ve vzdálenosti alespoň 1,2 m od palivo spalujícího zařízení pro minimalizaci falešných poplachů, které mohou vzniknout při krátkém úniku plynu, například při zapalování plynového kotle nebo sporáku a ve vzdálenosti cca 60 cm od rohů tedy místa kde se sbíhají dvě stěny.

  Vlastnosti plynů a jejich hmotnost v poměru ke vzduchu

  • Propan butan (LPG): Těžší než vzduch, klesá k podlaze.
  • Oxid uhelnatý (CO), zemní plyn (LNG, CNG): Lehčí než vzduch, stoupá vzhůru ke stropu.
  • Ropné látky: Těžší než vzduch, klesají k podlaze.
  • Etylen: Lehčí než vzduch, stoupá vzhůru ke stropu.

  Co je oxid uhelnatý?
  Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou například: kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

  Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava či bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky.

  Co je zemní plyn?
  Zemní plyn je přiváděn do vašeho domu potrubím. Pokud nežijete na venkově, patrně používáte zemní plyn. Je to převládající energie pro vytápění domů. Zemní plyn je fosilní palivo obsahující téměř výhradně metan. Metan je mnohem lehčí než vzduch a při úniku stoupá směrem vzhůru.

  Pokud jste uživatelem zemního plynu, doporučujeme instalovat toto detekční zařízení asi 30 cm od stropu, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zachycení úniku plynu.

  Co je propan?
  Propan je nejčastěji dodáván do domácnosti v tekuté formě a je uložen poblíž domu v propanových nádržích. Propan se používá v domech na venkově, kde není zaveden zemní plyn. Jelikož je propan nejčastěji užívaným LPG (zkapalněným ropným plynem), pro pan a LPG jsou často používány se stejným významem. Na rozdíl od zemního plynu je propan mnohem těžší než vzduch a zdržuje se nízko u země. Doporučujeme proto instalovat toto detekční zařízení nízko k podlaze, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zachycení úniku plynu.

  Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého a hořlavých plynů.

  Výhody zařízení

  • Unikátní dvoj kombinace zařízení pro detekci oxidu uhelnatého a hořlavých plynů
  • Hlasové varování - lidským hlasem informuje o zjištěném nebezpečí
  • Pokročilá technologie katalického spalování a elektrochemického senzoru v jednom zařízení
  • Zobrazení aktuální koncentrace CO a plynu na LCD displeji
  • Napájený z elektrické sítě AC 90V-240V
  • Záložní napájení nabíjecí baterií 9V NiMH pro případ výpadku proudu
  • Inteligentní řízení detekce pomocí mikroprocesoru
  • Informační a výstražná LED indikace
  • Funkce test, ověřování správného fungování zařízení
  • Sebekontrolní systém detekce s automatickou signalizací selhání senzorů
  • Pod světlený LCD displej pro zobrazení naměřených hodnot
  • Hlasitý alarm signalizace poplachu 85dB
  • Instalace na stěnu
  • Signalizace nízkého stavu baterie a poruchy senzoru
  • Nízké náklady na provoz, malé rozměry a hmotnost
  • Jednoduchá montáž a manipulace
  • Moderní a elegantní design

  Tento kombinovaný detektor oxidu uhelnatého a hořlavých plynů má certifikát potvrzující shodu s požadavky české technické normy ČSN-EN 50291-1:2010, Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách a ČSN-EN 50194-1:2009, Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách. Soulad s normou byl potvrzen nezávislou výzkumnou laboratoří TCT (Testing Certification Technology).

  Technické parametry výrobku
  Technologie detekce:

  • Oxid uhelnatý (CO): Elektrochemický senzor CO
  • Citlivost senzoru: V závislosti na okolních podmínkách (teplota, vlhkost) a stavu senzoru
  • se mohou zobrazované hodnoty lišit. Tolerance zobrazovaných hodnot jsou následující:
  • Okolí: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F), atmosférický tlak +/- 10 %, 40 % +/- 3 % relativní vlhkosti
  • Poplach: ? 50ppm (60 - 90 minut)
  • Hořlavé plyny: Senzor katalytického spalování
  • Citlivost senzoru: 2500ppm+/ - 1500PPM (0,25% - 2% DMV/LEL)
  • Poplach: ? 2500ppm (0,25% DMV/LEL)
  • Reakční doba: Max. 20 s
  • Napájení ze sítě: AC 230 V / 50-60 Hz
  • Doba inicializace: 180 s
  • Záložní napájení: NiMH baterie 9V (volitelné – baterie není součástí)
  • Doba provozu na záložní baterii: 2 h provozní režim / 30 min poplach
  • Signalizace
  • Zvuková signalizace: 85 dB / 0,3 m
  • Překročení přípustné koncentrace: Akustický alarm 85 dB doprovázený hlasovým varováním „Prosím pozor, únik oxidu uhelnatého!" nebo „Prosím pozor, únik plynu!" a vizuální indikací červené LED signálky, údaj na displeji o zjištěné koncentraci.
  • Indikace signalizace LED:
  • AC napájení: trvale svítí zelená signálka LED
  • Poplach: rychlé blikání červené signálky LED
  • Porucha: trvale svítí žlutá signálka LED
  • Způsob montáže: Na stěnu (šrouby jsou součástí balení)
  • Krytí: IP 30
  • Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C
  • Pracovní relativní vlhkost: 10% -95%.
  • Skladovací teplota: -10 °C až 50 °C
  • Rozměry: 112 x 73 x 42 mm
  • Délka přívodního kabelu: cca 1,35 m
  • Schválení: EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010
  • Známky: CE
  • Záruka: 24 měsíců

  Manufacturer SAFE-Detekce
  Kód produktu: SAFE808COM
  EAN produktu:

 • Pridať komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů