Prihláste se do zákazníckej zóny

Ešte nie ste registrovaní?

TU JE, O ČO PRICHÁDZATE:

Dokumenty zadarmo

  • Evidencia chorob z povolania, nebezpečných udalostí, pracovných úrazov
  • Zákony a zákonníky o zdraví a bezpečnosti
  • Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
  • Traumatologický plán
  • Protokoly, kontroly a hlasenia

Platené dokumenty

  • Smernice a zákony
  • Lehoty technického zariadenia
  • Protokol o školenie zamestnancov
  • Vzory dokumentů
  • Kontrola a postupy